+30 210 262 0642     +30 210 262 2633

Συχνές Ερωτήσεις

Για να ξεκινήσουμε πιέζουμε το «ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ».

Εάν έχουμε λογαριασμό πληκτρολογούμε τα στοιχεία μας στο «Είσοδος».

 

Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε λογαριασμό πιέζουμε το «Δημιουργία νέου λογαριασμού». Εδώ πρέπει να γνωρίζουμε πως τα στοιχεία με των αστερίσκο είναι υποχρεωτικά για την εγγραφή.

 

Εάν έχουμε ξεχάσει τα στοιχεία εισόδου πιέζουμε το «Ανάκτηση νέου συνθηματικού εισόδου» και πληκτρολογούμε το e-mail μας.

 

Μπορούμε εύκολα να κάνουμε αναζήτηση στους κατόχους σελίδας βρίσκοντάς τους με κλειδιά αναζήτησης : ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ή Α.Φ.Μ. ή  Γ.Ε.ΜΗ.

 

Στην εταιρική παρουσίαση θα φαίνονται τα σταθερά στοιχεία, οι ανακοινώσεις , οι ισολογισμοί της εταιρείας και εφόσον θέλετε μπορεί να ανεβάσετε το logo, το ιστορικό και τις δραστηριότητες.

 

Ο σύνδεσμος που θα πρέπει να δηλωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. φαίνετε στο πάνω μέρος κάθε σελίδας στους κατόχους σελίδας. Θα είναι της μορφής «WWW.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.GR/EL2123456789».

Για την δημιουργία ανακοινώσεων και ισολογισμών θα πρέπει να πιέσουμε το αντίστοιχο σύνδεσμο του μενού ( Νέα ανακοίνωση και Νέος ισολογισμός αντίστοιχα ). Πληκτρολογούμε την ημερομηνία ή το έτος και επισυνάπτουμε το αρχείο μας, που θα πρέπει να είναι pdf ή excel.

  

Εάν η μίσθωση της σελίδας λήγει εντός του μήνα, θα εμφανιστή ένα κίτρινο πλαίσιο που θα μας οδηγεί στην ανανέωσή του.

 

Εάν ο χρόνος μίσθωσης τις σελίδας έχει λήξη, θα εμφανιστή ένα κόκκινο πλαίσιο που θα μας επισημάνει την ανανέωση του χώρου. Σε αυτήν την περίπτωση οι ανακοινώσεις και οι ισολογισμοί δεν θα διαγράφονται αλλά δεν θα εμφανίζονται. Το μόνο που θα εμφανίσετε είναι τα στοιχεία της εταιρία. 

Πιέστε εδώ για να λάβετε τα υποδείγματα ισολογισμού και αιτήσεις