ΑΛΦΑ ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ