+30 210 262 0642     +30 210 262 2633

Τιμή

Με κόστος μόλις 30,00 € / έτος ( + Φ.Π.Α. 24% )

Ισολογισμός

Δημοσιεύστε εύκολα και γρήγορα τον ισολογισμό της εταιρία σας δημιουργώντας λογαριασμό πιέζοντας εδώ.

Ποια βήματα ακολουθώ

Ακολουθώντας κυριολεκτικά 3 βήματα δημοσιεύω τον ισολογισμό της εταιρίας μου.

Άρθρο 232 ν.4072/2012

Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων. Περισσότερα…